Pagina's

dinsdag 10 november 2015

Hoe geef je een kat een pil / How do you give your cat a pill

Beste mensen, deze keer even geen borduurwerkjes, kastjes, tafeltjes of weet ik veel.
Het is tijd om even te lachen.
Hier is een gebruiksaanwijzing om je kat een pil te geven
ENGLISH:
Dear friends, this time no stitchworks, cabinets, tables or whatever.
It is time for a great laugh.
Here is a manual of how to give your cat a pill.
The first part is only Dutch.  For the English version, please scroll a bit further.
                                 ~~~~~~~~
Pak de kat en leg hem in de ronding van uw arm alsof U een baby vasthoud.
Zet uw rechter wijsvinger en duim aan beide zijden van het snoetje van uw kat en oefen voorzichtig wat druk uit terwijl U intussen de pil in de andere hand gereed houd. Zodra de kat het bekje opendoet, pil naar binnen gooien en de kat de gelegenheid geven om te slikken.
Raap de pil van de vloer en haal de kat achter de bank vandaan. 
Leg de kat weer in de ronding van uw arm en herhaal het proces.
Haal de kat van de slaapkamer en gooi de vieze vochtige pil weg.
Neem een nieuwe pil uit het doosje, pak de kat weer in uw arm terwijl U beide voorpoten stevig vasthoudt. Duw de kaken open en duw de pil naar binnen met de rechter wijsvinger. Houdt kat’s bek een seconde of 10 dicht.
Haal de pil uit de goudviskom en de kat van de bovenkant van uw kledingkast. 
Roep uw echtgenoot uit de tuin.
Kniel op de vloer en dwing de kat tussen uw knieen, neem al zijn poten in een ferme grip. Negeer de lage grommen.
Laat uw echtgenoot kat’s kopje stevig vasthouden en dwing met een liniaal zijn bekje open. Gooi de pil via de liniaal naar binnen en wrijf de kattenkeel stevig om het slikken te stimuleren.
Haal uw kat van de gordijnrail 
en neem een nieuwe pil uit het doosje. Maak een notitie om een nieuwe liniaal te kopen en de gordijnen te repareren. Veeg uw kapotte beeldjes en vazen aan de kant om later op te ruimen en eventueel te repareren.
Draai de kat in een grote handdoek
en laat uw echtgenoot op de kat liggen, zodanig dat net de kattenkop zichtbaar is van onder uw echtgenoot’s oksel. Zuig de pil op met een rietje, forceer de bek open en blaas de pil door het rietje in de kattenkeel.
Controleer de bijsluiter om er zeker van te zijn dat de pil niet schadelijk is voor mensen en neem een biertje om de smaak weg te krijgen. Ontsmet uw echtgenoots arm en doe er verband om. Verwijder de bloedvlekken van de vloerbedekking.
Haal uw kat van de schuur van uw buurman.
Pak nog een pil.. Neem nog een biertje..Zet uw kat in het keukenkastje en doe het deurtje dicht, zodanig dat de kop er net uitsteekt.

Forceer de bek open met een lepel en schiet de pil in de katten keel met een elastiekje.
Haal de schroevendraaier uit de garage en hang het deurtje van de keukenkast weer terug in zijn scharnieren. Zoek de whiskyfles. Neem een flinke teug whisky en leg een koud whisky kompres op uw wangen om te ontsmetten. Controleer of uw tetanusinjectie nog geldig is. Gooi uw gerafelde trui weg en trek een nieuwe aan.
Bel de brandweer om de kl….kat uit de boom te halen.
Maak uw verontschuldigingen bij de buurman die, terwijl hij de kat ontweek, dwars door zijn eigen schutting reed. 
Neem de laatste pil uit het doosje.
Tape de beide voorpoten van het ettertje tezamen helemaal in en bind hem stevig vast aan een poot van de eethoektafel. Pak uw zware werkhandschoenen en trek ze aan. Duw de pil naar binnen en duw er een stuk vlees achteraan. Wees niet te voorzichtig. Pak vervolgens een glas water, doe de kop van het huftertje verticaal en giet het water naar binnen om hem zo te dwingen te gaan slikken.
Neem het laatste slokje whisky en vraag uw echtgenoot u naar de eerstehulppost van het ziekenhuis te rijden. Laat daar uw vingers en onderarm hechten, en de restanten van de pil uit uw rechteroog verwijderen. Bel onderweg naar huis een meubelzaak om een nieuwe eethoektafel te bestellen.
Bel het dierenasiel of ze ook een gemuteerde hellekat op willen halen
en informeer bij de dierenwinkel of ze ook hamsters hebben.

ENGLISH:
Take your cat and lay him in your arm as you are holding a baby.
Put your thumb and finger on both sides of his sweet little mouth and carefully put a little pressure on it, while you are holding the pil in the other hand.
As soon as the cat opens his mouth, drop the pill inside and give the cat some time to swallow.
Grab the pill from the floor and take the cat from behind the couch.


Lay him in your arms again and repeat the proces.
Get the cat from the sleepingroom and throw away the dirty, moisty pill.
Take a new pill from the box, lay the cat back in your arms, while you have a firm grip on the front paws. Push the jaws open and push the pill in the mouth with your right finger. Keep the cats’s mouth closed for about 10 seconds.
Get the pill out of the fishtank and the cat from the top of your wardrobe closet.
Call your husband out of the garden.
Kneel on the floor and force the cat between your knees, take all of his paws into a firm grip. Ignor the very low growling. 

Let your husband hold the cat's head firmly and force the cat’s mouth open with a ruler. Throw de pill inside through the ruler and firmly rub the cat’s throat to stimulate the swallowing.
Get your cat from the curtain rail 
and take a new pill from the box. Make a memo about buying a new ruler and repairing the curtains. Shove aside your broken figurines and vases to clean that up later or maybe to repair them.
Put the cat in a big towel
and get your husband to lay on top of the cat, in that way that you can just see the cat’s head from under your husbands armpit.  Suck the pill up with a straw, force the mouth open and blow the pill through the straw in the cat’s throat.
Check the instructions of the medication, to be sure it’s not dangerous to human beings and then grab a beer to get rit of the dirty taste. Decontaminate your husbands arm and put a bandage on it. Remove the bloodstains from the floor.
Get your cat from your neighbours barn. 
Take another pill. Take another beer. Put your cat in the kitchen cabinet and close the door in that way that only the head sticks out.
Force the mouth open with a spoon and shoot the pill in the cat’s throut with an elastic band.
Get the screwdriver from the garage and hang the door of the kitchencabinet back in it’s hinges. Find the whiskybottle. Take a big slug of whisky and lay a cold whiskycompress on your cheaks to decontaminate them. Check if your tetanus injection is still active. Throw your torn up sweater away and put on a new one.
Call the fire-brigade to get that darn cat out of the tree.

Apologize to your neighbour who, while he was avoiding the cat, drove through his own fence.
  

Take the last pill out of the box.
Tape both frontpaws of the little pain in the butt together and tie him firmly to a diningtable-leg. Get your heavy working gloves and put them on. Push the pill inside the cats throat and push a piece of meat behind  it as well. Don’t be to carefull. Than take a glass of water, hold the head of the little creep vertical and pour the water in the mouth to force him to swallow.
Take the last bit of whisky and ask your husband to drive you to the first-aid post. Get your fingers and lower arm stitched up and have the remains of the pill removed out of your right eye. On your way home, call a furniture store to get a new diningtable.
Call the shelter if they would like to pick up a mutated cat from hell
 go to the petshop and ask if they also have hamsters.6 opmerkingen:

 1. Oh my gosh! This made me laugh so hard!!! Last time I tried to give my cat a pill turned out similar lol! I swear I'll get the meat flavored paste next time! ;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Yes, you should try that.... I really loved this piece.. And it's really how cat's are. Sweet, gentle, kind.... Untill they have to do something they don't want...

   Verwijderen
 2. Reacties
  1. Ja super... Ik had hem natuurlijk al op mijn facebook gezet.... Maar met die foto's wordt het net een beetje levendiger.

   Verwijderen
 3. Grandioos! Heb in mijn eentje zitten lachen. En ergens herkenbaar ;). En de foto's zijn cool.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja, ik had dit stuk al zonder op mijn facebook gezet.......... Maar zag zo ineens allerlei leuke foto's op het internet voorbij schieten en het leek me leuk om het verhaal wat te verlevendigen... Is aardig geslaagd denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen